ERT

Esnaf ve sanatkarlar, toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle, ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamikliliğin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli bir düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir. Lokantacılık, pastacılık, tatlıcılık mesleği ile uğraşan esnaf ve sanatkârlar, bu genel çerçeve içerisinde çok daha önemli ve çok daha özel bir konuma sahiptir.

    Bu meslek, insanın var olduğu her yerde olmak zorunda olan, insan hayatının devamı için zaruret haline gelen bir meslek olduğu gibi, insanların mutlu olmak için ilk başvurdukları iyiliğin güzelliğin, bazende acı ve hüznün paylaşıldığı ortamların mesleğidir. Her ferdin nefsine en cazip gelen lezzetlerin üretildiği, arzu ve iştahların keşkelerinin bir sır olarak saklandığı, diğer mesleklere göre – Allah’ın isimlerinin fazla tecellisine mazhar kutsal bir meslektir. İnsanların hayat kalitesini ve sağlığını doğrudan etkileyen ve belirleyen bu sektör, aynı zamanda şehirlerin kimliğini, estetiğini, kalitesini, cazibesini ve tanınırlığını ve bilinirliğini de etkileyen önemli unsurlardan biridir.