MİSYON

Odamıza bağlı üyelerimizin, esnaf ve sanatkarların, halk sağlığı, gıda güvenliği, müşteri memnuniyeti, kent estetiği, ve tanıtımı gibi asli sorumluluklara bağlı kalarak, ulusal ve uluslararası rekabetçi ortamda, icra ettikleri mesleklerindeki, mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, çalışmalarını ve gelişmelerini ülke genelinde ve uluslararası düzeyde işbirliği ve ahenk içerisinde yapabilmelerini sağlamaktır.
Bunun için insanlara pazarlanan yiyecek ve içeceğin söz konusu olduğu her ortamda ve bunlara ait karar süreçlerinde etkin olarak bulunmaktır.